Obchodné podmienky

Doprava a platba

 

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru.

Predávajúci
Lekáreň AVE s.r.o. so sídlom na nám. 14.októbra 1307/2, 150 00 Praha - Smíchov, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Prahe oddiel C, vložka 139727.

Kupujúci
Koncový užívateľ - pri zahájení obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho s koncovým užívateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č.40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, ako aj predpismi súvisiacimi.
Právne vzťahy predávajúceho výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č.513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Individuálna zmluva s kupujúcim je nadradená Obchodným podmienkam.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dohodnuté inak.

 


II. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

Zostaňte s nami v kontakte aj po GDPR!

Poznáte nové Nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov GDPR, ktoré čoskoro nadobudne účinnosť? Určite ste o ňom počuli, ale pre istotu nás nechajte urobiť menší súhrn toho, čo pre vás ako zákazníkov lekárne AVE toto Nariadenie znamená.

Naša transparentnosť v oblasti ochrany súkromia
V lekárni AVE každý deň pracujeme na tom, aby sme vám zaistili ten najlepší servis. Veľmi dôležitým prvkom tejto práce je aj starostlivosť o osobné údaje, ktoré nám poskytujete. Berieme ochranu osobných údajov veľmi vážne a zaviazali sme sa k rešpektovaniu vašich práv, pretože záujmy našich zákazníkov sú v strede našej pozornosti pri všetkom, čo robíme. Chceme, aby ste si boli istí, že vaše osobné údaje sú u nás v úplnom bezpečí. Naším cieľom je transparentnosť voči zákazníkom a istota, že vedia, akým spôsobom používame ich osobné údaje za účelom poskytnutia ešte lepšieho a osobnejšieho zážitku z nakupovania. Z tohto dôvodu vás čoskoro budeme ešte kontaktovať, aby sme vás informovali o nových zásadách ochrany súkromia a súboroch cookies a ďalej o zmenách, ktoré sme urobili v obchodných podmienkach a pravidlách používania spojených s kľúčovými službami, ktoré zákazníkom ponúkame. To nám zaistí, že s vami budeme môcť zostať v kontakte aj po 25. máji 2018.

1. Čoho sa toto Nariadenie týka?

Nové Nariadenie Európskej únie „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ (GDPR) nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Vzniklo preto, aby vám dalo väčšiu kontrolu nad tým, ako vaše osobné údaje spoločnosti zhromažďujú a nakladajú s nimi. Ide o Nariadenie EÚ, teda platí pre všetky spoločnosti či organizácie pôsobiace v rámci EÚ (ako napr. lekáreň AVE) a tiež pre tie nadnárodné spoločnosti či organizácie, ktoré spracovávajú osobné údaje občanov EÚ.

Transparentnosť je kľúčovou súčasťou a výsledkom tejto zmeny, pretože by ste mali vedieť, ako sa využívajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, napríklad keď chcete využívať naše služby, ako je vernostný program, nakupovanie na e-shope alebo elektronický priamy marketing (tj dostávanie newsletterov).
GDPR prináša nové práva subjektom údajov, ako je právo na prenositeľnosť osobných údajov a právo na ich vymazanie. Prenositeľnosť osobných údajov je nové právo, vďaka ktorému bude môcť ktokoľvek v EÚ previesť svoje osobné údaje medzi spoločnosťami či organizáciami. Táto služba je bez poplatku a umožňuje zákazníkom zmeniť poskytovateľa služieb. Funguje to tak, že dôjde k elektronickému prevedeniu a doručeniu dát v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo na výmaz (tiež známe ako „právo na to byť zabudnutý“) dá jednotlivcom možnosť v niektorých prípadoch požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Toto právo však nie je absolútne a platí iba za určitých okolností; napríklad ak osobné údaje už nie sú nevyhnutné na pôvodný účel, na ktorý boli zhromaždené a spracované, alebo keď spracovanie bolo založené na súhlase, ktorý bol jednotlivcom odvolaný, a neexistuje žiadny iný právny titul na spracovanie.

Práva, ktoré už v tejto chvíli máte na základe zákona o ochrane osobných údajov, ako napríklad právo na prístup k vašim osobným údajom a ich opravu, právo požadovať vysvetlenie, najmä ak sú osobné údaje nepresné, vám zostávajú, a teda ich budete môcť uplatniť aj po 25. máji 2018.

2. Ako lekáreň AVE zabezpečí, aby bolo transparentné?

Dodržiavanie súkromia pri službách, ktoré poskytujeme našim zákazníkom, bolo doteraz obsiahnuté v niekoľkých rôznych zásadách o ochrane súkromia a súboroch cookies. V niektorých prípadoch boli zásady o ochrane súkromia a súboroch cookies zahrnuté v obchodných podmienkach a pravidlách používania našich služieb (marketingové novinky, vernostný program).

Pre väčšiu prehľadnosť a zjednodušenie sme pre vás vytvorili nové a jednotné Zásady o ochrane súkromia a súboroch cookies, v ktorých už nájdete všetky potrebné informácie o tom, akým spôsobom je zaistená ochrana vášho súkromia a ako je nakladané s vašimi osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete pri komunikáciu s nami alebo pri používaní ktorejkoľvek z našich služieb. Nezávisle na tom, či ste členmi a využívate benefity vernostného programu, alebo využívate služby na nákup náš e-shop, alebo odoberáte novinky, alebo ste jednoducho len našimi zákazníkmi, nájdete všetky užitočné informácie týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov zlúčené v jedných zásadách o ochrane súkromia a súboroch cookies, v ktorých nebude chýbať ani jednoduchý návod na to, akým spôsobom môžete uplatniť svoje práva týkajúce sa osobných údajov.

Predovšetkým si chceme byť istí, že chápete, akým spôsobom vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame za účelom poskytnutia ešte lepšieho a osobnejšieho zážitku z nakupovania v lekárňach AVE.

Na dosiahnutie týchto cieľov sme vytvorili nové znenie Zásad o ochrane súkromia a súboroch cookies, ktoré vám ozrejmí:

  • ako kombinujeme osobné dáta, ktoré od vás nazbierame, keď u nás nakupujete online alebo v kamennom obchode, na to, aby sme vám mohli poskytnúť také služby a marketingovú komunikáciu vrátane online reklamy, o ktorých si myslíme, že najviac zodpovedajú vašim záujmom,
  • ako zdieľame vaše osobné údaje s ostatnými pobočkami,
  • aké práva máte v spojitosti s uchovávaním vašich osobných údajov.

3. Ako zmena ovplyvní marketingovú komunikáciu pomocou e-mailu?

Pokiaľ ste doteraz odoberali našu marketingovú komunikáciu cez elektronické prostriedky (ako sú textové správy alebo e-maily), budete ju dostávať aj naďalej, pokiaľ si nebudete sami priať ukončiť jej odber.

Budeme úplne rešpektovať, keď v budúcnosti zmeníte názor a rozhodnete sa prestať našu marketingovú komunikáciu naďalej odoberať.

V nadchádzajúcej správe, ktorú vám čoskoro pošleme, nájdete špeciálny odkaz, cez ktorý sa prípadne budete môcť odhlásiť z odberu tejto komunikácie.

Pokiaľ sa rozhodnete zostať s nami naďalej v kontakte aj po 25. máji 2018, pamätajte, že kedykoľvek budete v budúcnosti chcieť, môžete sa pomocou odkazu umiestneného v každej našej komunikácii odhlásiť z tohto odberu.

 

III. Predajná cena, platnosť cien

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien aj v priebehu dňa bez predchádzajúceho upozornenia. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú uvedené v Eurách. Pri tovare, ktorý je označený symbolom AKCIA je garantovaná CENA iba do vypredania zásob a predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo na zmenu ceny.

V prípade, že sa zmení cena pri tovare alebo dôjde k vypredaniu, má e-shop právo objednávku stornovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. Špeciálna akcia platí len do vypredania zásob, ak nie je pri popise tovaru uvedené inak. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

IV. Objednávanie

Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár umiestnený na webových stránkach www.lekarenave.sk uistí sa, že zadal správne údaje a odošle ho pomocou tlačidla "odoslať objednávku". Predávajúci následne posiela tzv. rekaputuláciu objednávky, zaslanie rekapitulácie objednávky ešte nie je zo strany predávajúci považovaná za uzatvorenie kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza v momente, keď predávajúci zašle elektronickou poštou na adresu kupujúceho informáciu v znení - Potvrdenie objednávky - objednávka č. ...... je práve vybavovaná.

Spôsob objednania

Prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.lekarenave.sk 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

V. Spôsob dodania a platobné podmienky

Za objednaný tovar v hodnote presahujúcej 79,00,- € v rámci Slovenska neúčtujeme poštovné a balné.

Spôsob dodania:

Tovar je zasielaný zásielkovou službou PPL a Zásielkovnou

Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 79,00,- €

Cena poštovného a balného v SR je od 4,99,- €
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Vlastníctvo k predávaným veciam prechádza na kupujúceho zaplatením tovaru a pripísaním kúpnej ceny na účet.

Platobné podmienky:
Cenu tovaru a prípadné poštovné podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti, či platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
  • prevodom na účet SK5911110000001609793009
  • dobierkou pri dopravení a prevzatí dopravcom
  • platobnou bránou ComGate

Pri použití platobnej brány ComGate zadávate do systému údaje, ktoré sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcii (prebehla/neprebehla), ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.

V prípade reklamácií či otázok k platbám v rámci služby ComGate sa môžete obrátiť tu:
ComGate Payments, a.s.,
Gočárova trieda 1754/48b,
Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

 

VI. Dodacie podmienky

Tovar je kupujúcemu zasielaný prepravnou službou PPL. Objednávky odosielame spravidla do dvoch pracovných dní. Ak nie je tovar na sklade, objednávku zasielame v deň doručenia dodávateľom. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Tovar objednaný v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok zasielame nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa počíta odo dňa expedície, o ktorej budete informovaní e-mailom v okamihu vyskladnenia zásielky a odovzdania balíka dopravcovi.

Liečivé prípravky registrované podľa § 25 ods. 1 zákona o liekoch, ktorých výdaj podľa rozhodnutia o registrácii nie je viazaný na lekársky predpis, budú odoslané kupujúcemu najdlhšie v lehote štyridsiatich ôsmich (48) pracovných hodín od prijatia objednávky tak, aby sa zabezpečilo ich dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote troch (3) pracovných dní od prijatia objednávky, alebo bude kupujúcemu najdlhšie v lehote troch (3) pracovných dní od prijatia objednávky oznámené, že v tejto lehote nie je možné objednaný tovar dodať.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť emailom na adresu info@lekarenave.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a ten do 24 hodín zaslať faxom alebo emailom predávajúcemu. Pokiaľ je kupujúcim prevzatie zásielky potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné neúplnosti alebo poškodenie dodávky nie je žiadny nárok.

V prípade oprávnenej reklamácie liekov je lekáreň zaisťujúca zásielkový výdaj povinná nahradiť kupujúcemu náklady na zaslanie liekov na reklamáciu.
K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované.

Za objednaný tovar v hodnote presahujúcej 79,00,- € v rámci SR neúčtujeme poštovné a balné.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

V súlade so Zákonom č. 367/2000 Zb. § 53 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Reklamačný poriadok:

Kupujúci má možnosť vrátiť celú zásielku, ktorá je úplná a nepoškodená. Môže tak urobiť bez udania dôvodu do 14 dní po obdržaní tovaru. Kupujúci vráti tovar aj s faktúrou, ktorá bude stornovaná.
Časť zásielky, ktorú kupujúci objednal omylom, má možnosť vrátiť taktiež do 14 dní na adresu odosielateľa. Kupujúci zaplatí celú fakturovanú čiastku a peniaze za vrátený tovar mu budú poslané obratom po vybavení reklamácie, najneskôr však do 14 dní, prevodom na účet. Hotovosť či úhradu zloženkou poskytnúť nemožno.
Pokiaľ kupujúci u dodaného výrobku poruší originálny obal, nie je možné takýto tovar predávajúcemu vrátiť – predávajúci z hygienických a bezpečnostných dôvodov na tovar s porušeným originálnym obalom pozerá ako na tovar ďalej nepoužiteľný.
Všetky zásielky sú poistené a dopravca za tovar ručí. Pri dodaní zásielku prekontrolujte pred dopravcom av prípade poškodenia obalu zásielky ihneď s dopravcom spíšte protokol o poškodení a zásielku nepreberajte.

V prípade, že chcete odstúpiť od svojej objednávky a tovar vrátiť, prosím stiahnite si náš formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

VIII. Mimosúdne riešenie sporov

V prípade vzniku sporu medzi užívateľom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho z užívania Portálu, je Užívateľ oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu za účelom uzavretia dohody s Prevádzkovateľom, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na internetových stránkach www.coi.cz. Podanie návrhu aj následná účasť pri mimosúdnom riešení sporu je pre Užívateľa zadarmo, pričom všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu znáša každá strana samostatne. Pre Užívateľa je voľba mimosúdneho riešenia sporu dobrovoľná.

Mimosúdne riešenie sporu sa riadi § 20d a nasl. zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na začatie mimosúdneho konania musí obsahovať náležitosti podľa § 20n zák. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na mimosúdne riešenie sporu je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď Užívateľ prvýkrát u Prevádzkovateľa uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu.

Používatelia, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte EÚ, v Nórsku alebo na Islande, sú oprávnení podať návrh na mimosúdne riešenie svojho sporu s Prevádzkovateľom prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v krajine ich bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských centier je dostupný na stránkach Európskej Komisie pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/

Možnosť podania návrhu na mimosúdne riešenie sporu s Prevádzkovateľom sa vzťahuje výhradne na spory týkajúce sa služieb Portálu, poskytovaných Prevádzkovateľom, teda nie na vzájomné spory medzi Užívateľmi a Obchodníkmi vyplývajúce z Kúpnych zmlúv uzavretých prostredníctvom Portálu; aj taký spor môže byť v zmysle čl. 5.5. riešený mimosúdne pred Českou obchodnou inšpekciou, pokiaľ je Užívateľ voči Obchodníkovi v postavení spotrebiteľa, avšak bez účasti prevádzkovateľa.

So sťažnosťami na nakladanie s osobnými údajmi alebo zasielanie obchodných oznámení (viď. Zvláštne podmienky „Ochrana súkromia na portáli Heureka.sk“) sa môže Užívateľ obracať na Úrad pre ochranu osobných údajov: http://www.uoou.cz

Vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom alebo Obchodníkom sa riadi týmito podmienkami a právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 90/2012 Zb., Občianskym zákonníkom. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí podmienok.

Pre účely akejkoľvek komunikácie s prevádzkovateľom je užívateľ povinný použiť kontaktné údaje, uvedené na stránke http://www.lekarnaave.cz/kontakt. Tieto podmienky sú užívateľom aj Obchodníkom poskytnuté v textovej podobe v zmysle § 1819 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 1.2.2016. a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

hore


Doprava a platba


  1. PPL zásielková služba 4,99 €
  2. PACKETA 2,99 €
  3. PACKETA - doručenie na adresu 2,99 €

Při objednávce nad 79 € je doprava zdarma.


hore

Články a poradenstvo

Omezte příznaky, ne aktivity se svými blízkými.

Trápí Vás bodavá bolest, píchání, br..ě? Zhoršují se tyto příznaky v noci?

13 Nov

CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKA

I na dovolené je dobré být připraven.. neopomenout při cestě na dovolenou:

22 Jún

Ako na nádchu

INOVATÍVNA LIEČBA PRÍZNAKOV AKÚTNE RYMY PRÍRODNOU CESTOU

14 Feb

SESDERMA – INOVATIVNÍ DERMATOKOSMETIKA využívající nanotechnologii.

Sesderma je značka dermatokosmetiky ..ětové dermatologie a geno kosmetiky.

04 Dec